„Powstanie Warszawskie » to pierwszy na świecie film fabularny zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych, opowiadający o tytułowym wydarzeniu poprzez historię dwóch młodych reporterów, świadków powstańczych walk. Film wykorzystuje autentyczne kroniki filmowe z sierpnia 1944 roku. Posiłkując się nowoczesną technologią koloryzacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych oraz zapraszając do współpracy grupę znamienitych twórców, jego autorzy zrealizowali projekt, który nie ma odpowiednika w skali światowej.

6 godzin oryginalnych kronik z Powstania Warszawskiego, 6 miesięcy pracy, zespół konsultantów ds. militariów, ubioru, architektury, również urbanistów, varsavianistów i historyków, 1000 godzin konsultacji kolorystycznych, 1200 ujęć, 1440 godzin koloryzacji i rekonstrukcji, 112.000 wybranych klatek, 648.000 minut rekonstrukcji, 22.971.520 megabajtów danych — to tylko niektóre liczby pozwalające uświadomić sobie, choćby częściowo, ogromny nakład pracy i środków włożonych w realizację projektu „Powstanie Warszawskie ». Efektem jest 90 minut odbudowanego, pokolorowanego, ściskającego za gardło filmu, który ukazuje Powstanie Warszawskie z niespotykanym dotąd realizmem.

„Powstanie Warszawskie » ujrzy już niedługo światło dzienne dzięki Janowi Ołdakowskiemu, Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego i Piotrowi Śliwowskiemu, Kierownikowi Sekcji Historycznej MPW. Reżyserem obrazu jest Jan Komasa. Na potrzeby współczesnej produkcji dialogi napisali Joanna Pawluśkiewicz i Michał Sufin. W projekt zaangażowani zostali także aktorzy: Maciej Nowicki, Michał Żurawski, Kamila Baar, Mirosław Zbrojewicz oraz Antoni Królikowski, którzy użyczyli swych głosów bohaterom filmu. Nad koloryzacją materiałów zdjęciowych czuwał uznany polski autor zdjęć Piotr Sobociński jr. Scenariusz stworzyli Jan Ołdakowski, Piotr Śliwowski oraz Jan Komasa. Za montaż odpowiadały Milenia Fiedler i Joanna Brühl. Muzykę stworzył Bartosz Chajdecki.

Produkcja dofinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej, Dyrektor Agnieszka Odorowicz

1077765_560895387302115_860535220_o

—————————————-­—————————————-­—————-

« Warsaw Rising » is the world’s first feature film made entirely from documentary materials. It tells the story of the Warsaw Rising of 1944 through the eyes of two young reporters, witnesses to insurgent fighting. It uses authentic newsreels filmed in August of 1944. Applying modern technology methods of colorization and audio reconstruction and ensuring the cooperation of the best artists, the « Warsaw Rising » has no equal.

Six hours of original newsreel footage from the Warsaw Rising of 1944, six months of work, a team of militaria, clothing and architecture consultants, urban planners, Warsaw experts and historians, 1000 of colour editing consulting hours, 1200 shots, 1440 hours of colorizing and reconstruction, 112.000 selected frames, 648.000 minutes of reconstruction, 22.971.520 megabytes of data — these are only some numbers which help appreciate the enormous effort and means dedicated to the « Warsaw Rising » project. The result is a 90 minute completely restored coloured and extremely touching film, which shows the Warsaw Rising with unparalleled realism.

The « Warsaw Rising » will be released soon and the film came to be thanks to Jan Ołdakowski, Director of the Warsaw Rising Museum and Piotr Śliwowski, Head of the History Department at the Museum. Jan Komasa directed the feature. Dialogues needed for contemporary production were written by Joanna Pawluśkiewicz and Michał Sufin. Actors enlisted for the project included: Maciej Nawrocki, Michał Żurawski, Mirosław Zbrojewicz and Antoni Królikowski, whose voices are heard in the film. Colorizing work was supervised by a renowned Polish cameraman Piotr Sobociński Jr. Screenwriting was done collectively by Jan Ołdakowski, Piotr Śliwowski and Jan Komasa while Milenia Fiedler and Joanna Brühl served as editors. The music was composed by Bartosz Chajdecki.

Production co-financed by Polish Film Institute, Director Agnieszka Odorowicz.

Share This