The Polish Ministry of the Environment has commenced its ‘Let’s talk about shale gas’ campaign through which members of the public will have the opportunity to participate in public opinion panels on shale gas. Meetings involving stakeholders, as well as inhabitants of regions that are likely to be particularly impacted by shale gas are also being invited to express their views in meetings arranged during October. Poland remains, amongst EU Member States, amongst the most positive with regards to the exploitation of shale gas, whilst other Member States, such as France are more sceptical.

O kampanii

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” jest realizowana przez Ministerstwo Środowiska ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod koniec 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany do wszystkich państw członkowskich UE na realizację działań informacyjnych i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu z łupków. Polska jest jednym z trzech krajów Unii, które je przeprowadzi. Kampania potrwa do końca 2013 roku.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, ma charakter regionalny. Obejmuje dwa obszary: Polskę północną (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyznę (woj. lubelskie), czyli tereny o największej aktywności firm poszukiwawczych, uznawane za jedne z najbardziej perspektywicznych pod względem zasobów złóż.

Adresatami kampanii są w pierwszej kolejności mieszkańcy obu regionów, ale niektóre działania będą skierowane również do innych stron zaangażowanych w proces poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym do przedstawicieli administracji samorządowej, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych, firm poszukiwawczych, naukowców itp.

pipeline

Cel kampanii

Głównym celem kampanii „Porozmawiajmy o łupkach” jest z jednej strony dostarczenie zainteresowanym osobom sprawdzonych i kompletnych informacji na temat gazu z łupków, a z drugiej – stworzenie możliwości nawiązania dialogu przez różne grupy zaangażowane w prace poszukiwawczo-rozpoznawcze.

http://lupki.mos.gov.pl

http://lupki.mos.gov.pl

Share This